KONTAKT

1. Fundacja Inicjatyw Kulturalnych w Radomsku

ul. Przedborska 2

97 – 500 Radomsko

 

tel. 044 682-08-54
fax 044 738-11-80

poczta elektroniczna:
fundacja@fik.com.pl

strona FIK: http://www.fik.com.pl

 

2. Miejski Dom Kultury w Radomsku

ul. Brzeźnicka 5

97 – 500 Radomsko

 

DZIAŁ UPOWSZECHNIANIA FILMU I ORGANIZACJI IMPREZ

Kierownik: Krystyna Michalska

tel. 501 019 312

krystyna.michalska@mdkradomsko.pl

KONTAKT Z DZIAŁEM:

044 / 683 24 86

promocja@mdkradomsko.pl

imprezy@mdkradomsko.pl

info@mdkradomsko.pl