WAKACJE – AKCJE

plakat

Startujemy już 6 lipca, o godzinie 10.00

Wakacje – Akcje to projekt artystyczno – ekologiczny o charakterze społecznym z elementami profilaktyki prozdrowotnej. Zajęcia mają na celu umożliwienie dzieciom pozostającym podczas wakacji w mieście spędzenie czasu w przyjemny i pożyteczny sposób.

Zaplanowane przedsięwzięcie to cykl warsztatów o charakterze artystycznym, uzupełnionych o aktywne formy wypoczynku. Projekt realizowany będzie od 6 do 17 lipca 2015 (2 tygodnie), w godzinach 10.00 – 14.00 z udziałem 30 osobowej grupy dzieci w wieku 7-12 lat

Zadanie przewiduje zajęcia wspólne dla całej grupy, a także zajęcia w podgrupach. Odbywać się będą m.in.: warsztaty plastyczne, taneczne, teatralne, kulinarne, ekologiczne, spacery rekreacyjne, wycieczki, gra terenowa i zajęcia sportowe.