SPOTKANIE Z PRACOWNIKAMI PGK RADOMSKO

Dziś odwiedziliśmy Radomszczańską Oczyszczalnię Ścieków, by poznać tajemnice wody! Mieliśmy okazję poznać historię obiektu oraz proces oczyszczania ścieków. Po krótkim zapoznaniu się z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, wyruszyliśmy na podbój placówki, zapoznając się z jej najistotniejszymi częściami: mechaniczną, biologiczną i osadową. Na zakończenie odbyły się konkursy z nagrodami! Dumnie dodamy, że zarówno droga do, jak i powrotna była pieszym spacerem rekreacyjnym… tylko pozazdrościć ;)