ROZPOCZYNAMY II TYDZIEŃ ZAJĘĆ ;)

Warsztaty z nauczycielami Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Radomsku, zajęcia taneczne i plastyczne – tak rozpoczeliśmy drugi tydzień WAKACJI – AKCJI!